ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

VECTOR RLS 1000/1100D

Τιμή : 600€ + ΦΠΑ

DIGI SM-100PCS PLUS

Τιμή : 1150€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5100EV

Τιμή : 1410€ + ΦΠΑ

DIGI SM-100BCS PLUS

Τιμή : 1130€ + ΦΠΑ

DIGI SM-100H

Τιμή : 1690€ + ΦΠΑ