ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

DIGI SM-100PCS PLUS

Ηλεκτρονικός ζυγός δικτύου ετικέτας χαρτοταινίας.Οθόνη πελάτη και χειριστή σε πύργο. Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU). 56 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών. Αλφαριθμητική φωτεινή οθόνη DOT-MATRIX πράσινου χρώματος 2 σειρών, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU. Αναγραφή της ονομασίας του ζυγιζόμενου είδους στην οθόνη & ταυτόχρονη εμφάνιση του βάρους, της τιμής κιλού & της αξίας του. Xρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ετικετών όπου εκτυπώνει ονoμασία είδους,σύνθεση,αλλεριογόνα συστατικά με σαφή διάκριση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, Barcode, QRcode κλπ. Ταχύτατη εκτύπωση.Κατάλληλος και για τυποποίηση. Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός). Εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές πωλήσεων ανά είδος, τμήμα, ομάδα, πωλητή, χώρα προέλευσης κρέατος κ.λ.π.