ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

DIGI SM-5100EV

Ηλεκτρονικός ζυγός δικτύου ετικέτας χαρτοταινίας.Οθόνη χειριστή και πελάτη σε πύργο. Αλφαριθμητική οθόνη DOT-MATRIXLCD με λειτουργία υποφωτισμού (backlight) 2 σειρών ένδειξης, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU. Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU). Νέα εργονομική σχεδίαση με υπερυψωμένο πληκτρολόγιο ανεξάρτητων μηχανικών πλήκτρων με ρυθμιζόμενη κλίση και οθόνες πελάτη και χειριστή. 56 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών. Αναγραφή της ονομασίας του ζυγιζόμενου είδους στην οθόνη & ταυτόχρονη εμφάνιση του βάρους, της τιμής κιλού & της αξίας του. Xρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ετικετών όπου εκτυπώνει ονoμασία είδους,σύνθεση,αλλεργιογόνα συστατικά με σαφή διάκριση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, Barcode, QRcode κλπ. Ταχύτατη εκτύπωση 100 mm/sec με ετικέτα, 105mm/sec με χαρτοταινία. Κατάλληλος και για τυποποίηση. Νέα εργονομική σχεδίαση εκτυπωτηρίου με αποσπώμενη κασέτα για γρήγορη τροφοδοσία ρολού ετικέτας ή χαρτοταινίας. Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALLSERVER ETHERNETTCP/IP (standard εξοπλισμός). Εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές πωλήσεων ανά είδος, τμήμα, ομάδα, πωλητή, χώρα προέλευσης κρέατος κ.λ.π.