ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

DIGI SM-100H

Αναρτώμενος ηλεκτρονικός ζυγός δικτύου ετικέτας χαρτοταινίας. Χωρητικότητα μνήμης 9000 προγραμματιζόμενα είδη (PLU). 72 ορατές μνήμες (presets) για άμεση κλήση κωδικών. Αλφαριθμητική οθόνη LCD DOT–MATRIX με λειτουργία υποφωτισμού (backlight) 2 σειρών ένδειξης, με δυνατότητα επιλογής τριών διαφημιστικών MENU με maximum τριών μηνυμάτων ανά MENU. Αναγραφή της ονομασίας του ζυγιζόμενου είδους στην οθόνη & ταυτόχρονη εμφάνιση του βάρους, της τιμής κιλού & της αξίας του. Xρησιμοποιεί μεγάλη ποικιλία ετικετών όπου εκτυπώνει ονoμασία είδους, σύνθεση, τιμή κιλού, βάρος, αξία, ημερομηνίες παραγωγής-λήξης, Barcode, κλπ. Ταχύτατη εκτύπωση. Αποσπώμενη κασέτα ετικέτας – χαρτοταινίας. Σύνδεση με Η/Υ σε δίκτυο ALL SERVER ETHERNET TCP/IP (standard εξοπλισμός). Ιδανικός για το τμήμα του ιχθυοπωλείου. Ζυγιστική ικανότητα: 15kg με υποδιαίρεση 5gr.