ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ TAMEIOY DIGI (SCANER SCALE)

DIGI DS-984FS

Τιμή : 780 + ΦΠΑ

DIGI DS-984PS

Τιμή : 750 + ΦΠΑ