ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ TAMEIOY DIGI (SCANER SCALE)

DIGI DS-984PS

• Ηλεκτρονικός ζυγός με δυνατότητα εγκατάστασης σε scanner datalogic magellan 8400 ή 9300i. • Διαθέτει θύρα RS-232 για σύνδεση με εμπορική εφαρμογή στο P.O.S. • Λειτουργεί σε ρεύμα 220V μέσω μετασχηματιστή DC-12V. • Πρωτόκολλο επικοινωνίας 06. • Μεγάλες ευανάγνωστες οθόνες LCD πελάτη και ταμία. • Ζύγιση με 1 δυναμοκυψέλη. • Διαστάσεις επιφάνειας ζύγισης: 29Χ40 cm. • Ζυγιστική ικανότητα :15kg/5g. • Εγκεκριμένος για εμπορική χρήση με πιστοποιητικό αρχικής επαλήθευσης.