ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ DIGI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ PCBASED ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

DIGI SM-5300L B

Τιμή : 1350€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300L P

Τιμή : 1400€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300L EV

Τιμή : 1500€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300B

Τιμή : 1750€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300EV

Τιμή : 2080€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300EV PLUS

Τιμή : 2400€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5300 SSP 12,1''

Τιμή : 1950€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5500EV PLUS OP

Τιμή : 3700€ + ΦΠΑ

DIGI SM-5500H 12,1'' 1D

Τιμή : 3650€ + ΦΠΑ