ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΖΥΓΩΝ 60-1000KG

VECTOR NLD-W 60-150kg

Τιμή : 210€ + ΦΠΑ

VECTOR NLD-W 300kg

Τιμή : 275€ + ΦΠΑ

VECTOR NLD-W 600kg

Τιμή : 390€ + ΦΠΑ

VECTOR NLD-W 1000kg

Τιμή : 690€ + ΦΠΑ

T-SCALE BWS 60-150kg

Τιμή : 590€ + ΦΠΑ

T-SCALE BWS 300kg

Τιμή : 710€ + ΦΠΑ

DIGI DS-166SS SGCS 150-300kg

Τιμή : 1150€ + ΦΠΑ

DIGI DS-166 SGB 150-300kg

Τιμή : 970€ + ΦΠΑ

DS-166SS ROLLER

Τιμή : ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ