ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΖΥΓΩΝ 600-2000KG

T-SCALE BW SLK-STEEL

Τιμή : 1520€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 110Χ125cm

DIGI DS-166 SLK-STEEL

Τιμή : 1550€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 110Χ125cm

T-SCALE BW TFG

Τιμή : 1125€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 120Χ150cm

T-SCALE BW TFG

Τιμή : 1155€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150Χ150cm

DIGI DS-166 TFG

Τιμή : 1155€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 120Χ150cm

DIGI DS-166 TFG

Τιμή : 1185€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150Χ150cm

T-SCALE BWS TFRS

Τιμή : 3150€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 110Χ125cm

DIGI DS-166SS TFRS

Τιμή : 3240€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 110Χ125cm

T-SCALE BWS TFGS

Τιμή : 2880€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 130Χ130cm

T-SCALE BWS TFGS

Τιμή : 3060€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150Χ150cm

DIGI DS-166SS TFGS

Τιμή : 2970€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 130Χ130cm

DIGI DS-166SS TFGS

Τιμή : 3150€ + Φ.Π.Α ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 150Χ150cm