ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΖΥΓΩΝ 600-2000KG

DIGI DS-166SS TFGS 150

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ: (Α) ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΖΥΓΙΣΗΣ DIGI DS-166SS. • Ηλεκτρονικός ανοξείδωτος ενδείκτης υψηλής ακρίβειας ζύγισης, απόλυτα στεγανός IP-68. • Εσωτερική υποδιαίρεση1/300.000. • Επιλεγόμενη υποδιαίρεση οθόνης από 1/1.000 έως 1/15.000. • Οθόνη LCD υψηλού κοντράστ, 6 ψηφίων με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού (backlight). • Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων. • Δυνατότητα σύνδεσης 4 δυναμοκυψελών των 350Ω. • Ψηφιακά φίλτρα με ρύθμιση για σταθερά ή κινούμενα φορτία (π.χ. ζώα). • Διαθέτει σειριακή θύρα RS-232c για σύνδεση με Η/Υ ή εκτυπωτή ετικετών ή καταγραφικό με εκτυπωτή χαρτοταινίας για την εκτύπωση του συνόλου των ζυγίσεων. • Λειτουργεί σε ρεύμα 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 50 ωρών με απενεργοποιημένη λειτουργία (backlight) ή 5 ώρες με ενεργοποιημένη λειτουργία (backlight). • Ψηφιακή ρύθμιση βάρους (calibration). • Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. • Λειτουργία πληκτρολογούμενου ή ψηφιακού απόβαρου. • Αυτόματο κλείσιμο ζυγού όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. • Λειτουργία επαναφοράς της ένδειξης του βάρους στην οθόνη μετά από διακοπή ρεύματος. • (Β)ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ TFGS: • Στιβαρή κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη μεγάλης αντοχής,για κάθε είδους βιομηχανική χρήση. • Ζύγιση με 4 ανοξείδωτες και ερμητικά στεγανές δυναμοκυψέλες IP-68. • Οι δυναμοκυψέλες εδράζονται σε ειδικά ανοξείδωτα μεταλλικά πέλματα με μπίλιες, για την προστασία τους από κατακόρυφες και πλάγιες κρούσεις. • Διαθέτει διάταξη προστασίας των δυναμοκυψελών από υπερφόρτωση. • Διαστάσεις πλατφόρμας: 150Χ150 cm. • Ζυγιστική ικανότητα: 1500 Kg με υποδιαίρεση 200gr.(Μόνο για εργαστηριακή χρήση). ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΑΜΜΑ (ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ.