ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΖΥΓΩΝ 600-2000KG

T-SCALE BWS TFGS 150

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΟΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΖΥΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ: (Α) ΕΝΔΕΙΚΤΗ ΖΥΓΙΣΗΣ T-SCALE BWS. • Ηλεκτρονικός ανοξείδωτος στεγανός ενδείκτης υψηλής ακρίβειας ζύγισης IP-67. • Εσωτερική υποδιαίρεση1/600.000. • Επιλεγόμενη υποδιαίρεση οθόνης από 1/1.000 έως 1/30.000. Για εμπορικές συναλλαγές υποχρεωτική υποδιαίρεση 1/6.000. • Οθόνη LCD υψηλής αντιθέσεως με μεγάλα ψηφία ύψους 52mm & με επιλεγόμενη λειτουργία υποφωτισμού (backlight). • Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 7 πλήκτρων. • 4 Δυνατότητα σύνδεσης 4 δυναμοκυψελών των 350Ω. • Ψηφιακά φίλτρα με ρύθμιση για σταθερά ή κινούμενα φορτία (π.χ. ζώα). • Δύο set-points (HI-OK-LOW). • Λειτουργεί σε ρεύμα 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία διάρκειας λειτουργίας 70 ωρών με απενεργοποιημένη λειτουργία (backlight) ή 7 ώρες με ενεργοποιημένη λειτουργία (backlight). • Ψηφιακή ρύθμιση βάρους (calibration). • Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας. • Λειτουργία πληκτρολογούμενου ή ψηφιακού απόβαρου. • Αυτόματο κλείσιμο ζυγού όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. • Λειτουργία επαναφοράς της ένδειξης του βάρους στην οθόνη μετά από διακοπή ρεύματος .• (Β)ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ TFGS: • Στιβαρή κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη μεγάλης αντοχής,για κάθε είδους βιομηχανική χρήση. • Ζύγιση με 4 ανοξείδωτες και ερμητικά στεγανές δυναμοκυψέλες IP-68. • Οι δυναμοκυψέλες εδράζονται σε ειδικά ανοξείδωτα μεταλλικά πέλματα με μπίλιες, για την προστασία τους από κατακόρυφες και πλάγιες κρούσεις. • Διαθέτει διάταξη προστασίας των δυναμοκυψελών από υπερφόρτωση. • Διαστάσεις πλατφόρμας:150Χ150 cm • Ζυγιστική ικανότητα: 1500 Kg με υποδιαίρεση 200gr.(Μόνο για εργαστηριακή χρήση). • Ζυγιστική ικανότητα: 1500 Kg με υποδιαίρεση 500gr.(Με έγκριση και πιστοποιητικό αρχικής επαλήθευσης). ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΚΑΜΜΑ (ΕΣΩΔΑΠΕΔΙΑ) ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ.