ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΖΥΓΩΝ

VECTOR JCS-B

Τιμή : 80€ + ΦΠΑ

T SCALE T-28

Τιμή : 90€ + ΦΠΑ

DIGI DS-673

Τιμή : 155€ + ΦΠΑ

DIGI DS-673SS

Τιμή : 210€ + ΦΠΑ

T-SCALE S29

Τιμή : 175€ + ΦΠΑ

T-SCALE NHB

Τιμή : 260€ + ΦΠΑ

DIGI DS-425

Τιμή : 250€ + ΦΠΑ

DIGI DS-166SS SWQ

Τιμή : 615€ + ΦΠΑ

T-SCALE BWS SPB

Τιμή : 520€ + ΦΠΑ

VECTOR NLD-W 60-150kg

Τιμή : 210€ + ΦΠΑ