ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΡΟΥΣ ή ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ