ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΡΟΥΣ ή ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑΣ

T-SCALE TPS

Τιμή : 1260€ + ΦΠΑ

T-SCALE TPS II

Τιμή : 1390€ + ΦΠΑ