ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ BARCODE SCANERS

SCANTΕCH SD-380 1D

Τιμή : 70€ + Φ.Π.Α

DATALOGIC MAGELLAN HSI 3300

Τιμή : ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

DATALOGIC MAGELLAN 9300i

Τιμή : ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ